De Woonplaats

Het te ontwikkelen terrein, een voormalig schoolterrein, light in een uitbreidingswijk uit de jaren 70 te Aalten.
Op deze lokatie wordt een appartamentengebouw met 38 appartementen, een parkeergarage, 20 grondgebonden woningen en een openbaar terrein voor de buurt gerealiseerd.
Het appartementengebouw ligt aan een verbindingsweg en vormt enerzijds de entree naar de buurt en anderzijds een eenheid met de grootschalige en karakteristieke gebouwen aan de boulevard. Het appartementengebouw is geplaatst op een parkeerdek.
Het dek vormt tevens de basis van de binnentuin die in verbinding staat met het omliggende openbare gebied.
De inrichting van het openbaar gebied zal herkenbaar en karakteristiek zijn zoals de tegels, stoepbanden, wandelpaden, ontsluitingen en de invulling van de openbare onderdelen. De diverse voorzieningen zullen geschikt zijn voor meerdere leeftijden. Er zullen zoveel mogelijk bestaande bomen gespaard blijven.

Ontwerp

1e Prijs 2006

Locatie

Aalten, NL

Afmeting

6200 m2

Opdrachtgever

De Woonplaats

Designteam

Frank van Manen, Niels Limburg

Samenwerking

Dura Vermeer